Skip to main content

Verslavingen

In gesprekken zie ik soms dat men vertelt over toevalligheden die met een ogenschijnlijk volstrekte willekeur regelmatig voorbijkomen.  Het gaat over succes, ongeluk, emotionele uitbarstingen die helemaal niet zo toevallig zijn. Het ontbreekt aan kennis om te zien waarom er een structuur is ontstaan waarbij de middenweg tussen de uitersten is verloren.
Een gevoel van rust en vrede kan verkregen worden door gematigdheid; een status tussen uitersten van zelftoegeeflijkheid en zelfverloochening. Maar ja, een goed stabiel leven leiden is niet altijd gemakkelijk.  

Verbergen van gevoel
Binnen homeopathie is er de opvatting dat verslavingen een uiting zijn van een onderliggende onbalans. Een onbalans die voortkomt uit een gevoelde maar menigmaal onbekende dreiging. En juist omdat het niet begrepen wordt en niet in staat om daarover te communiceren, wordt er gezocht naar iets dat die nare gevoelens kan wegdrukken. Dat kan eten, alcohol, drugs of sigaretten zijn maar vandaag de dag zie je ook andere verslavingen komen, social media, gamen of appen. Uiteindelijk komt dat verborgen of weggedrukte gevoel op momenten er toch uit: door gedrag, door ziekte of door lichamelijke uitingen.

De specialist ben jij
Laatst zei een moeder over haar puberende dochter dat ze echt álles van haar wist. Zij had haar het leven geschonken en ze waren meer als vriendinnen met elkaar omgegaan dan in een moeder-dochter relatie. Net toen ze haar dochter aankeek keek die naar buiten, schuchter wat haar blik zou kunnen verraden. Blijkbaar wist moeder toch niet echt álles. De enige die haar leven meemaakt en daar alles ook van weet, is die dochter met haar onbegrepen social media verslaving. De dochter wist al heel wat over zichzelf. In haar ziel woonden al veel woorden en beelden in onzichtbare vorm maar het thuisbrengen van gevoel was lastig.  En als je het niet weet en geen plaats kunt geven aan dat gevoel dan gaat zich dat uiten in een opspelende vreetbui of in nachtelijke sessies met drank en drugs en video’s op TikTok.

Zoek jezelf
Hoe vaak hoor je niet dat mensen echt wel willen stoppen met roken als…. dat of dat óók maar anders gaat worden. En om eerlijk te zijn is dat nou precies waar het om draait; zoeken naar de motieven van een verslaving en niet naar de excuses. Excuses zoek je alleen om je niet schuldig te hoeven voelen als het niet lukt om te stoppen met roken terwijl het onderzoek naar motieven een tocht is naar schuld. Daar in het nevelige doemt de plek op van verdriet, onbegrip en zelfverloochening. Hoe moeilijk het ook is om op die plek om je heen te kijken naar de zwarte momenten in je leven: daar ligt de oplossing. Door daarmee om te gaan kun je je reinigen van het duistere omdat je dan weet wat je onbalans heeft gebracht. Niet schuldig voelen maar het bewustzijn doorleven om de volgende stap te zetten. 

Hiervoor ben ik niet in de wieg gelegd!
Bij mij was een patiënt op bezoek van een grote bank. In de 25 jaar dat hij daar werkzaam was beklom hij zijn carrièreladder tot directeur van een grote afdeling. Hij gaf aan dat het zeer goed ging maar dat hij zich steeds slechter ging voelen. Zijn grootste geluksmoment van de dag was als hij in de auto door de bossen en landerijen weer naar huis kon rijden. Dan kon hij ontspannen. Hij dronk alcohol om ‘de geest met de fles te benevelen’ en kon zo weer een evenwicht vinden tussen gevoel en verstand. Zijn vrouw verweet hem onverbloemde nukkigheid en een stijfheid die ze niet van hem kende. Eigenlijk voelde hij dat zelf ook wel zo. De jarenlange ingehouden irritatie over de loop van zijn leven bracht hem steeds verder van zijn diepe innerlijke wezen af. Hij verzuchtte: “voor deze carrière ben ik door mijn ouders in de wieg gelegd maar nu ik daarop terugkijk voel ik dat ik meer een instrument was voor hun geluk dan voor het mijne.  Ik moet nu echt mezelf gaan realiseren hoe angstig dat ook is”.

De homeopaat kan niemand genezen
Een bekend homeopaat zei eens dat hij niemand kan genezen maar dat de mens dat alleen zelf kan geholpen door God en de natuur. Zo ook in deze casus. Homeopathie heeft een positieve invloed op gevoelens van irritatie en boosheid maar als mensen niet zelf de tocht durven maken die is omgeven met angst en pijn, dan krijg je het andere, het begrip voor jezelf en de kennis, ook niet te zien. En juist van daaruit krijg je een blik op de horizon, op je ‘wel-bevinden’.