Skip to main content

Ziekte en Gezondheid

Als het lichaam fysiek en mentaal-emotioneel in balans is er sprake van gezondheid. De levenskracht zorgt ervoor dat mens en dier zonder belemmeringen kunnen leven, beleven en functioneren. Als de levenskracht uit balans is, worden er symptomen geproduceerd wat we herkennen als ziekte of klacht. Ziekte is dus niets anders dan het kenbaar maken van het lichaam dat er op een bepaald gebied onbalans is. De weg terug naar gezondheid is een uitnodiging aan het immuunsysteem om ziekte om te zetten naar genezing.

Jij als patiënt staat met alle aspecten van jouw klacht en jouw leven centraal tijdens het consult. Ik kijk naar het verband tussen klachten en gebeurtenissen en klachten die onderling een relatie met elkaar kunnen hebben. Hierdoor is iedere behandeling individueel en kunnen twee patiënten met dezelfde klacht kunnen dus een andere behandeling voorgeschreven krijgen. Iedere patiënt is uniek!

Vaak wordt er hulp gezocht als zich een probleem voordoet, maar ook op het moment dat u niet lekker in uw vel zit of als u nooit meer helemaal hersteld bent van een ziekte kan ik iets voor u betekenen. Op tijd behandelen van klachten helpt deze in een vroeg stadium te genezen, waardoor ernstigere ziekten voorkomen kunnen worden. De behandeling bestaat uit opvolgende consulten en regelmatige afstemming tussen de consulten door. Hoeveel consulten er nodig zijn is afhankelijk van de ernst van de klacht en hoe lang deze bestaat. Een klacht die is ontstaan na een acute gebeurtenis is sneller opgelost dan een klacht die gedurende langere tijd bestaat en chronisch geworden is.

Consult

Voor een consult op afspraak ben je van harte welkom bij mij op de praktijk. Is het niet mogelijk om naar de praktijk te komen dan kan ik je ook thuis bezoeken. Een huisbezoek is bedoeld voor mensen die vanuit een medische achtergrond niet naar de praktijk kunnen komen. Voor een bezoek aan huis breng ik een toeslag en een kilometervergoeding in rekening (informatie hierover lees je bij tarieven).

Het eerste consult duurt ongeveer 1½ à 2 uur. Tijdens het consult wordt de basis gelegd voor de behandeling. Ik verzamel zo veel mogelijk informatie die jij me geeft over familiaire risico’s, incidenten uit je leven, ingrijpende gebeurtenissen en ziektes die doorgemaakt zijn. Uiteraard besteed ik veel aandacht aan de specifieke klacht waar je voor komt. Naar aanleiding hiervan stel ik een behandelplan op en worden middelen naar je opgestuurd. Het is belangrijk om bij duidelijke verbeteringen of verslechteringen contact met me op te nemen, zodat ik de behandeling, waar nodig, kan bijsturen. Alleen op deze manier blijft een behandeling efficiënt verlopen.

Tijdens het vervolgconsult bespreken we jouw ervaringen, reacties, verbeteringen en/of stagnaties. Zijn er nieuwe klachten bij gekomen of zijn er opvallende dingen gebeurd in het dagelijks leven, welke mogelijk van invloed zijn op jouw welbevinden? En hebben er naast de lichamelijke klacht veranderingen plaats gevonden in leefstijl en de leefgewoontes. Op basis van deze informatie stel ik indien nodig mijn behandelplan bij.

Een behandeling kan worden afgerond als jouw klacht over is. Ik vind een behandeling afgerond als jij zowel fysiek als mentaal weer in balans bent en jij je zonder beperkingen kan bewegen en gedragen. Of dat voor jou hetzelfde is bepaal je zelf. Op elk gewenst moment kun je de behandeling afronden. Is de oorzaak voor het ontstaan van jouw klacht echter nog niet opgelost dan bestaat de kans dat zich in de toekomst nieuwe klachten ontwikkelen of de klacht weer terug komt. De behandeling kan dan altijd weer hervat worden.