Skip to main content

Ziekte en Gezondheid

Ziekte & Gezondheid

Als het lichaam fysiek en mentaal-emotioneel in balans is er sprake van gezondheid. De levenskracht zorgt ervoor dat mens en dier zonder belemmeringen kunnen leven, beleven en functioneren. Als de levenskracht uit balans is, worden er symptomen geproduceerd wat we herkennen als ziekte of klacht. Ziekte is dus niets anders dan het kenbaar maken van het lichaam dat er op een bepaald gebied onbalans is. De weg terug naar gezondheid is een uitnodiging aan het immuunsysteem om ziekte om te zetten naar genezing.

Vaak wordt er hulp gezocht als zich een probleem voordoet, maar ook op het moment dat uw dier niet lekker in zijn vel zit of als uw dier nooit meer helemaal hersteld is van een ziekte kan ik iets voor uw dier betekenen. Bijtijds behandelen van klachten helpt deze in een vroeg stadium te genezen, waardoor ernstigere ziekten voorkomen kunnen worden. En het behandelen van restklachten kan zorgen dat uw dier weer vrij en onbezorgd kan leven en beleven.

Tijdens een behandeling kijken we samen naar wat zich heeft afgespeeld het leven van jouw dier en hoe de klachten zijn ontstaan. We kijken of er verband is tussen gebeurtenissen en klachten en of klachten onderling een relatie kunnen hebben. Iedere dier is anders en ervaart zijn klacht op zijn eigen manier. Bij dieren is het daarom belangrijk om objectief naar het gedrag te kijken, waaruit opgemaakt kan worden hoe jouw dier zich voelt. Dat is de reden waarom elk dier als eenheid behandeld wordt en is de behandeling individueel afgestemd. Iedere patiënt is tenslotte uniek!

Consult

Een behandeling bestaat uit een eerste consult en een aantal vervolgconsulten. Hoeveel vervolgconsulten er nodig zijn is afhankelijk van de ernst van de klacht en hoe lang deze bestaat. Een klacht die is ontstaan na een acute gebeurtenis is sneller opgelost dan een klacht die gedurende langere tijd bestaat en chronisch geworden is. Bij ongeneeslijke klachten kan levenslang begeleiding nodig zijn, waarbij het doel kwaliteit van leven is.

Op deze website worden de verschillende therapievormen toegelicht. Welke therapie het beste ingezet kan worden bij de klachten van uw dier bekijk ik naar aanleiding van het consult. De basis van mijn behandelingen is klassieke homeopathie. Het is geen probleem om deze therapieën te combineren met andere of met een reguliere behandeling.