Skip to main content

Mentale klachten zijn naast epilepsie, gewrichts- en hormonale klachten één van mijn specialismen. Een specialisme wil zeggen dat er een bijzondere interesse is voor deze klachten en aandoeningen. Dit wil niet zeggen dat ik andere klachten niet behandel of oninteressant vindt. Integendeel, ik neem elke klacht serieus en besteed net zoveel aandacht aan de klacht van jouw dier. Mijn specialismes komen vooral voort uit persoonlijke ervaringen met de betreffende klachten en een interesse van waaruit en hoe deze klachten zich ontwikkelen. Door de tijd heen breidt mijn bijzondere interesses zich verder uit vanwege opgedane ervaringen bij mijn eigen dieren. Wil je voor jouw dier een persoonlijke benadering waarbij aandacht voor jouw dier en zijn klacht op de voorgrond staan, dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Mentale klachten

Gelukkig zijn de ontwikkelingen op het gebied van dierengedrag zo ver gevorderd dat men weet dat dieren ook emoties ervaren als gevolg van gebeurtenissen in hun leven. Emoties als angst, verdriet, boosheid, teleurstelling, frustratie, zich in de steek gelaten voelen, verontwaardiging en ga zo maar door komen ervaren dieren ook. Hoe een dier hiermee omgaat en of ze in staat is deze te verwerken, maakt of er een probleem ontstaat. Maar ook door fysieke klachten, die gepaard gaan met ongemak, kunnen gedragsveranderingen opleveren.

Gelukkig zijn de ontwikkelingen op het gebied van dierengedrag zo ver gevorderd dat men weet dat dieren ook emoties ervaren als gevolg van gebeurtenissen in hun leven. Emoties als angst, verdriet, boosheid, teleurstelling, frustratie, zich in de steek gelaten voelen, verontwaardiging en ga zo maar door komen ervaren dieren ook. Hoe een dier hiermee omgaat en of ze in staat is deze te verwerken, maakt of er een probleem ontstaat. Maar ook door fysieke klachten, die gepaard gaan met ongemak, kunnen gedragsveranderingen opleveren.

Hormonale klachten

Het is niet zo raar dat hormonale problemen veel voorkomen want het zorgt samen met het centraal zenuwstelsel alle belangrijkste processen in en aansturing van het lichaam.

Bij hormonale problemen wordt voornamelijk gedacht aan problemen op het gebied van de voortplanting. Op hormonaal gebied wordt er door middel van castratie makkelijk ingegrepen en niet altijd met positief resultaat. Ook waar niet ingegrepen wordt kunnen problemen ontstaan waarbij onderscheidt gemaakt kan worden tussen ziekte en een gezonde toestand die uit proporties is geraakt waardoor het klachten oplevert voor je dier. Ook schildklier-, alvleesklier- of bijnieraandoeningen vallen onder hormonale klachten en zijn goed te begeleiden met homeopathie.

Tijdens mijn opleiding heb ik mijn afstudeerscriptie aan dit onderwerp gewijd, met name de invloed van hormonen op het gedrag van de hond. Het is zeer interessant welke invloed hormonen op het gedrag hebben.

Epilepsie

Epilepsie is een vreselijke aandoening. Elke eigenaar die een dier heeft of heeft gehad met epilepsie denkt bij het zien van de eerste aanval dat zijn dier overlijdt. Een epileptische aanval went nooit!

Er zijn 2 vormen van epilepsie, primaire en secundaire. De primaire vorm is erfelijk, de secundaire vorm heeft een andere oorzaak. De primaire vorm hoeft niet altijd en niet per definitie op jonge leeftijd tot uiting te komen. Een trigger kan bij primaire epilepsie zorgen dat de aandoening naar boven komt en is bij secundaire epilepsie de aanleiding. Als we die trigger weten maakt het de keuze voor het juiste middel een stuk makkelijker.

Bij epilepsie maak ik dus onderscheid tussen de primaire en secundaire vorm. De behandeling is gericht op de erfelijkheid en/of de aanleiding. Daarnaast richten we de behandeling tevens op de acute uiting van de klacht, de epileptische aanval zelf. Voor het laatste schrijf ik een middel voor, wat ervoor zorgt dat je dier makkelijker uit de aanval komt en sneller herstelt.

Groei- en gewrichtsklachten

Groei- en gewrichtsproblemen zijn een veelvoorkomende klacht. Men denkt vaak dat het vooral bij grote honden voor- komt, maar ook kleine honden en zelfs katten kunnen klachten krijgen.

Soms is er sprak van een plotseling optredend probleem, soms sluipen de klachten erin. Pijn en stijfheid, verminderde mobiliteit wat soms vergezeld gaat van een minder opgeruimd humeur worden vaak als symptomen gezien. De eerste signalen kun- nen echter veel subtieler zijn. Een besef dat je dier ouder lijkt te worden, dat hij niet meer zo lang of enthousiast speelt, wat moeizamer opstaat of niet meer zo vaak ‘op een rolletje’ ligt.

Hoe, wanneer en op wat voor manier de klachten optreden en vooral onder welke omstandigheden de klacht verbetert of verslechtert vertelt welk middel jouw dier nodig heeft. Als de gewrichtsproblemen niet te herstellen zijn kan jouw dier ondanks zijn klacht een soepel en leuk leven leiden met homeopathie.

Ook tijdens de groei van het jonge dier kunnen er ook al problemen optreden, zoals groeipijnen of het krom groeien van lede- maten. We kunnen dan met homeopathie en Schüssler celzouten het groeiproces begeleiden.