Skip to main content

Beroepsaan­sprakelijkheid

De wet

Wettelijk is geregeld dat alleen artsen en dierenartsen mogen ‘behandelen’. Dit houdt in dat klassiek homeopaten en klassiek homeopaten voor dieren geen medische diagnose mogen stellen. Hiervoor verwijzen wij u door naar uw huisarts cq.dierenarts.

Waar op deze website over ‘behandeling’ wordt gesproken wordt de homeopathische behandeling bedoeld. Deze is gericht op het stimuleren van het herstelvermogen van mens en dier en is daarmee niet vergelijkbaar met een behandeling zoals deze wordt uitgevoerd door een regulier (dieren)arts.

Klachtenbehandeling

Heeft u een klacht m.b.t. homeopathische behandeling mens dan kunt u op onderstaande site meer informatie vinden: www.quasir.nl , Quasir, Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn

Lucas Klooster is, als humaan klassiek homeopaat, aangesloten bij Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl ), een erkende geschilleninstantie welke als doel heeft een onafhankelijke klachtenafhandeling te bieden die zowel voor de zorgaanbieder als zorggebruiker goed en volgens de wet verloopt.

Beroepsaansprakelijkheid

Lucas Klooster, klassiek homeopaat, is middels de beroepsvereniging NVKH verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
Mirjam Kooy, klassiek homeopaat voor dieren, verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid is gehouden aan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Klik op de volgende link om de Algemene voorwaarden – beroepsaansprakeljkheid te bekijken.